1. Producent udziela na zakupiony sprzęt gwarancji:
  • 5 lat na ramy aluminiowe
  • 2 lata na ramy stalowe 
  • 2 lata na pozostałe podzespoły opisane w karcie gwarancyjnej
 2. Warunkiem ważności gwarancji jest wypełnienie karty gwarancyjnej przez sprzedawcę: data sprzedaży, pieczątka i podpis sprzedawcy oraz podpis użytkownika.
 3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń wynikłych z wad materiałowych - producent zapewnia bezpłatną naprawę.
 4. W celu uzyskania naprawy gwarancyjnej lub regulacji/przeglądu rowerów Northtec należy wcześniej skontaktować się z naszym serwisem, który rozpatrzy czy zaistniała awaria na takową naprawę się kwalifikuje:
  telefon do serwisu: 32 215 67 13
  adres e-mail: serwis@nrowery.pl   
 5. Naprawę gwarancyjną wykonuje punkt serwisowy w terminie 14 dni. Jeżeli sprzęt wymaga ekspertyzy termin ten ustala się na 28 dni. Ekspertyzę wykonuje producent który jednocześnie może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni na przeprowadzenie oceny technicznej uszkodzenia.
 6. Producent proponuje po 30 dniach eksploatacji dokonanie przeglądu w serwisie rowerowym. Wykonanie takie przeglądu przyczyni się do poprawienia komfortu jazdy, zabezpieczy rower przed nadmiernym zużyciem się podzespołów i uchroni przed ewentualnymi uszkodzeniami. Koszty przeglądu ponosi właściciel roweru. 
  Amortyzatory marki SR Suntour, które uległy awarii w okresie gwarancyjnym należy wysłać do naszego serwisu, skąd następnie wysyłane są do oficjalnego serwisu producenta.
 7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, konserwowania i przechowywania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
 8. Gwarancji nie podlegają materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji takie jak pedały, opony, dętki, chwyty kierownicy, linki i pancerze, klocki hamulcowe, podpórka, oświetlenie, błotniki, bagażnik, podpórka.
  Za naprawy gwarancyjne nie uważa się regulacji, wszelkie połączenia gwintowe śrubowe (np. pedał z korbą) mechaniczne uszkodzenia elementów ramy np. (podbicie, zgięcie widelca przedniego), zużycie wolnobiegu mechanizmu korbowego, łańcucha, centrowanie kół i likwidacja luzów.
 9. Gwarancja traci swą ważność w przypadku:
  • upływu terminu gwarancji,
  • samodzielnej niewłaściwej naprawy przez użytkownika,
  • wprowadzenie przez użytkowania zmian konstrukcyjnych,
  • używanie roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem np. skoki, jazda sportowa (udział w wyścigach kolarskich),
  • montaż innych części niż oryginalne.
 10. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć go czysty do serwisu wraz z aktualną i wypełnioną kartą gwarancyjną. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej.
 11. Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja na niniejszy towar nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności roweru z umową. 
 12. Poniżej instrukcja wkręcania pedały do mechanizmu korbowego:

Instrukcja wkręcania pedały do mechanizmu korbowego: