Zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 34/2002, z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, NORTHTEC SP Z O O (zwana dalej 'Usługodawcą') opracował niniejszą informację prawną.

Wchodząc na tę stronę internetową (www.nrowery.pl), zgadzasz się przestrzegać wszystkich postanowień zawartych w niniejszej informacji prawnej, oraz wszystkich innych stosownych przepisów. Przeglądając tę stronę internetową, potwierdzasz, iż w pełni rozumiesz i akceptujesz niniejsze warunki i zasady, a także zmiany wprowadzone od tego czasu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian odnośnie zawartości tej strony internetowej, które uważa za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia, dodając lub kasując treści czy usługi, lub zmieniając ich układ, wygląd czy lokalizację. Ponieważ te warunki i zasady mogą ulegać zmianie, radzimy sprawdzać zawartość podczas każdej wizyty na tej stronie internetowej.

 

Informacje prawne i warunki użytkowania.


Informacje ogólne

Właścicielem tej witryny jest:

NORTHTEC SP Z O O (KRS: 0000490413, NIP: 6521723589, REGON: 243389120)
SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2013-12-12
Numer telefonu: 32 215 66 41
Adres e-mail: 

Zawartość witryny

Zgodnie z ogólną zasadą, usługi i zawartość tej strony internetowej powinny być dostępne w języku polskim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia wynikające z niezrozumienia przez użytkownika języka używanego na tej stronie internetowej.

Oferta zawarta na stronie (www.nrowery.pl) ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Usługodawca będzie mógł dowolnie zmieniać zawartość strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia, usuwać lub przenosić niektóre z nich lub modyfikować ich lokalizację i trasy dostępu, bez konieczności rozliczania się z nich i bez brania odpowiedzialności za konsekwencje dla użytkowników.

Prawa własności

Cała zawartość tej witryny, w tym między innymi teksty, grafika, obrazy i projekty oraz prawa własności intelektualnej związane z tą zawartością, a także wszystkie marki, znaki handlowe i elementy wyróżniające, są wyłącznie własnością prawnych właścicieli strony internetowej. Wszelkie prawa są dla nich zastrzeżone. Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem własności intelektualnej i przemysłowej, po zarejestrowaniu w odpowiednich rejestrach publicznych.

Żadna część tej strony internetowej nie może być powielana, przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób - elektronicznie, mechanicznie, fotokopii, nagraniu lub jakimkolwiek innym - bez pisemnej zgody Usługodawcy. Każde nieautoryzowane użycie będzie uważane za poważne naruszenie przepisów prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użytkowników, którzy uzyskują dostęp zawartości witryny, ani za przestępstwa popełnione przez tych użytkowników podczas przeglądania tej witryny.

Aby przesłać swoje komentarze na temat zgodności z prawem własności intelektualnej lub przemysłowej lub na temat zawartości tej strony internetowej, możesz napisać wiadomość e-mail na adres . Sekcja "Do pobrania" oferuje inne treści i obrazy dostępne do pobrania. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych i rozrywkowych.

Użytkownicy przyznają firmie Northtec Sp. z o.o bezpłatną, ogólnoświatową, wieczystą i niewyłączną licencję, z prawem do udzielania podlicencji, reprodukowania, rozpowszechniania, przesyłania, tworzenia dzieł pochodnych, wyświetlania i publicznego wykonywania dowolnych treści lub innych materiałówi informacji (w tym pomysłów na nowe lub ulepszone produkty lub usługi), które są przekazywane Usługodawcy w dowolny sposób iw dowolnej formie.

Użytkownicy mogą wyświetlać materiały przechowywane na tej witrynie wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i rozrywkowych. Wyjątkiem są tu firmy współpracujące z firmą Northtec Sp. z o.o. które uprzednio otrzymały zgodę na komercyjne wykorzystanie zawartości witryny.

Oświadczenie o odpowiedzialności

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie obowiązujących przepisów i na unikanie zastosowań, które mogą być nielegalne, wpływają na prawa i wolności stron trzecich lub mają negatywny wpływ na samą witrynę, z negatywnymi konsekwencjami dla Usługodawcy lub dla innych użytkowników.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dostęp do tej witryny i korzystanie z niej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie fizyczne, logiczne, moralne lub osobiste konsekwencje wspomnianego dostępu i użytkowania.

Usługodawca jest uprawniony do zatrzymania użytkowników odpowiedzialnych za niewłaściwe korzystanie z tej strony internetowej, skutkując szkodami osób trzecich lub wprowadzając złośliwe oprogramowanie, uszkadzając zawartość strony internetowej, wpływając na funkcjonowanie strony internetowej lub uszkadzając oprogramowanie lub sprzęt innych użytkowników.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje opublikowane na tej stronie internetowej, jeśli informacje te zostały naruszone lub wprowadzone przez niepowiązane strony trzecie.

Podobnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści wyświetlane na forach, sesjach czatu, blogach, komentarzach, mediach społecznościowych i innych platformach, na których strony trzecie mogą samodzielnie udostępniać swoje opinie.

W każdym przypadku Usługodawca zobowiązuje się usunąć wszelkie treści sprzeczne z prawem krajowym lub międzynarodowym, lub z moralnością i porządkiem publicznym, usuwając również linki do stron obraźliwych lub przestępczych i informując odpowiednie władze. Jeśli zdarzy ci się znaleźć zawartość na tej stronie internetowej, którą uważasz za obraźliwą dla moralności lub porządku publicznego i stanowi ona naruszenie przepisów krajowych lub międzynarodowych, zaleca się natychmiastowe poinformowanie właściciela tej strony internetowej.

Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z zawartości tej strony internetowej z naruszeniem prawa, wbrew temu, co jest zwyczajowe lub niezgodne z porządkiem publicznym. Nie mogą też reprodukować, przesyłać, rozpowszechniać, przekształcać, zmieniać ani manipulować treścią strony internetowej.

Jeśli dowiedziałeś się o działaniu, które może być szkodliwe lub może zaszkodzić funkcjonowaniu tej strony internetowej lub które może zmienić jej zawartość, natychmiast poinformuj o tym Dostawcę usług.

Użytkownicy nieletni

Aby przeglądać zawartość lub korzystać z usług na tej stronie, użytkownicy poniżej wieku muszą mieć zgodę swoich rodziców lub opiekunów. Ci ostatni ponoszą odpowiedzialność za ich dostęp do treści i / lub usług.

Linki

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za linki zewnętrzne na tej stronie do stron osób trzecich ani za zawarte w nich informacje. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dostęp do wspomnianych stron zgodnie z ich własnymi warunkami użytkowania.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich linków kierujących do nielegalnych stron lub treści mających wpływ na prawa osób trzecich.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność lub szybkość hiperłączy na tej stronie internetowej przekierowujących na inne strony internetowe. Usługodawca nie może zapewnić odpowiedniego funkcjonowania wspomnianych linków ani ponosić odpowiedzialności za treści lub usługi, do których mają dostęp, ani za właściwe funkcjonowanie stron, do których przekierowują.

 

Polityka prywatności.


 

Adresy IP

Serwery tej witryny są w stanie zidentyfikować adresy IP użytkowników i nazwy domen. Adres IP jest unikalnym numerem automatycznie przypisanym do twojego komputera, gdy łączy się z Internetem. Informacje są przechowywane w należycie zarejestrowanym pliku aktywności serwera w celu analizy danych i pomiarów statystycznych wyświetleń stron internetowych, odwiedzin serwisów internetowych, kolejności odwiedzin, punktów dostępu itp.

Ochrona Danych Osobowych(RODO)

Z uwagi na wejście w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności oraz bezpieczeństwie danych osobowych i informacji dotyczących aktywności w sieci, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych NORTHTEC SP.Z O.O (KRS: 0000490413, NIP: 6521723589, REGON: 243389120) SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dalej określona Administratorem.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane przetwarzane są z uwagi na dokonanie transakcji ZAKUPU w naszej firmie. A konkretnie do: Realizacji celów: 1. Zawarcia i realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy; 2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes NORTHTEC SP.Z O.O – marketing własnych usług; 3. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą – podstawą prawną jest zgoda. 4.Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Dane które używamy w celach marketingowych podlegają anonimizacji. Dzięki czemu zwiększamy bezpieczeństwo usług, a tym samym poziom wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartej transakcji oraz marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów (np. F.H.P.U „ARTEX”.) Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Dlatego udostępniliśmy dla Ciebie specjalny adres mailowy

Z kim kontaktować się w celu realizacji swoich praw?

Naszym Administratorem Danych Osobowych jest Northtec SP.Z O.O, Tel: 32 215 66 41, Adres e-mail: 

-Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17) -Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. -Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług . Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonywania. -Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). -Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Cookies

Northtec Sp. z o.o. wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookie w celu poprawy przeglądania stron. Możesz włączyć, zablokować lub wyłączyć pliki cookie zainstalowane na Twoim komputerze w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji lub zarządzać plikami cookie, przejdź do zasad dotyczących polityki plików cookie

Bezpieczeństwo

Ta strona internetowa wykorzystuje ogólnie akceptowane techniki bezpieczeństwa, takie jak zapory ogniowe, mechanizmy kontroli dostępu i szyfrowanie, między innymi w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Nieważność i możliwość unieważnienia

W przypadku, gdy którakolwiek z klauzul niniejszej polityki zostanie uznana za nieważną lub nieskuteczną, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia, które będą nadal obowiązywać zarówno Usługodawcę, jak i Użytkownika. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron (Usługodawca lub użytkownik) postanowi nie wzywać do zgodności z jedną z klauzul niniejszej polityki, nie ma to wpływu na inne klauzule.

Obowiązujące prawo

Zasady i warunki niniejszej polityki podlegają prawu polskiemu w tych aspektach, które nie zostały tutaj wyraźnie omówione. W przypadku sporów między Usługodawcą a użytkownikiem dotyczących interpretacji niniejszych warunków, będą one rozstrzygane przez sądy w Polsce.

Statystyki witryny

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania informacji statystycznych dotyczących liczby odwiedzających tę stronę lub liczby dokonanych zakupów. Dane są zbierane przez niezależną firmę zajmującą się pomiarami i badaniami danych z wykorzystaniem plików cookie i kodu osadzonego. Zarówno pliki cookie, jak i kod osadzony dostarczają danych statystycznych dotyczących odwiedzających stronę internetową, czasów oglądania poszczególnych zakładek, ścieżek nawigacji w witrynie internetowej, ustawień ekranu i innych ogólnych aspektów. Northtec Sp. z o.o. przechowuje i wykorzystuje te informacje, wraz z danymi uzyskanymi z innych plików cookie używanych na tej stronie, w celu ulepszenia usług oferowanych użytkownikom. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania i wykorzystywania informacji, skontaktuj się z nami pod adresem

 

FORMULARZE DO POBRANIA

  • Formularz zwrotu towaru: https://drive.google.com/open?id=1wL4sgdnYF-YvlbUEWJRaJlAo85WqNvzd
  • Formularz odstąpienia od umowy: https://drive.google.com/open?id=11756rbsqbt4wMt7u0ayQvv0yBiXFJcSz
  • Formularz Reklamacyjny: https://drive.google.com/open?id=1a3uNXi39S2k6ssUZeYt8gXaOIiy_1R1k